נושאים

תיקון אלמנה

תיקון אלמנה

דע כי האדם כשנושא אשה נותן בה חלק מנפשו. חלק זה נשאר אצלה עד יום מותה. ויש בזה סודות עמוקים. וכאשר מתגרשים ע"י נתינת הגט יוצא ממנה אותו חלק הנפש של בעלה. אמנם באלמנה אינו יוצא ממנה אותו נפש הבעל. ולכן כשמתחתנת עם בעל אחר אותו נפש של בעלה הראשון מתעורר ויכול להזיק לבעל החדש. וכדי למנוע זה תיקן מו"ר הרש"ש זיע"א תיקון מיוחד ובו מוציאים את נפש הבעל הקודם ומתקנים נשמתו, ואז יכולה להתחתן ללא חשש.

התיקון נעשה ע"י מו"ר עם עשרה מקובלים מבית מדרשנו.

עיצוב ובנייה: בניית אתרים Atarim4U.co.il