נושאים

רבי אליהו מני

הרב החסיד ר' אליהו מאני

נולד בבגדד בשנת תקפ"ד ולמד תורה בישיבת הגאון ר' עבדאלה סומך, ולימים נתן לו את אחותו לאשה. אחר שנתעלה בש"ס ופוסקים למד תורת הנסתר אצל הרב המקובל אליהו חיים (אבי הבן איש חי). בשנת תרט"ז עלה לעיר הקודש וקבע מושבו בישיבת ק"ק חסידים "בית אל". שם עלה ונתעלה בתורת הסוד תוך שהוא נוהג בתעניות וסיגופים. אחר כשנתיים נחלה, והרופאים פקדו עליו לשנות מקומו עקב תנאי האקלים בירושלים שמחמירים מחלתו. אז עקר דירתו לחברון שם הקים ישיבה "בית יעקב" ללימוד תורת הסוד בדרך הרש"ש.

בשנת תרכ"ה פרצה מגיפה גדולה בירושלים ובחברון אשר הפילה חללים רבים, גם רבה של חברון הרב משה פירירה היה בין החללים, והרב מאני נתבקש למלאת מקומו, אמנם הוא סירב כי העדיף לקיים גמילות חסדים לעזור לחולים ולקבור מתים, כי לא היה מי שיסכן את עצמו בגלל הסכנה הכרוכה בכך להדבק במחלה, אבל הוא לא חשש והתמסר בכל כוחו להביא מזור לחולים ולסעדם, ולקבור את המתים במגיפה. ולאחר מכן הסכים לקבל עליו את הרבנות.

אחר תקופה, באה שנת בצורת ורעב גדול על העיר וסביבותיה, הרב חלץ מתניו אסף תרומות ונסע למצרים, שם רכש אלף שקי אורז ועוד הרבה מצרכי יסוד והביאם לעיר שם חילקם לתושבים ובפרט לעניים, ומיעוטם גם לגויי הסביבה. מאז גדל שמו ואהדתו בכל הארץ.

פעם אחת בלומדו עם הרה"צ ר' נסים עני חברו בספר "דברי שלום" להרב אברהם שרעבי נכד הרש"ש, לאחר משא ומתן בדבריו אמר הרב אליהו "נראה שנכד הרש"ש לא ירד לסוף דברי סבו" ומיד אח"כ נאלם דום וקולו לא נשמע. והתחיל לבכות. אז ראהו הרב עני עושה תשובה ומדבר עם מישהו ולאחר מכן חזר אליו קולו כבתחילה. שאלו הרב עני לפשר הענין, אמר לו הרב אליהו דע לך כי התגלה אלי עתה מו"ר הרב שלום שרעבי בכבודו ובעצמו ואמר לי. כיצד העזת לומר על נכדי שלא הבין דברי, אתה הוא זה שלא הבנת כונתי. ועתה עשה תשובה והזהר לפעם אחרת ונעלם, ואז חזר אלי כוח הדיבור, ויהי הדבר לפלא.

הרב נודע כאיש מקובל קדוש, היה ישן ברצפה כשאבן מתחת לראשו, והיה מתעורר בחצות לילה ומקונן על גלות השכינה, כשהיה בן ס"ו שנים נחלש ולא היה יכול לילך לבהכ"נ, אז בנה לו בימ"ד סמוך לביתו, שם התבודד מעוה"ז ונהג בפרישות וחסידות, ונהג עפ"י מנהגי ישיבת "בית אל", עד שנתבקש בישיבה של מעלה בח' תמוז תרנ"ט. ונטמן בבית החיים ליד הרב בעל "ראשית חכמה".

הרב אליהו היה גאון בקבלה ומכל העולם היו מריצים אליו שאלות, ביניהם רבן של בני הגולה "הבן איש חי" שמביא בחיבוריו תשובות ממנו. חיבר ספרים חשובים מעיל אליהו, על סידור הרש"ש, מעשה אליהו שו"ת, פה אליהו, ועוד.

 

עיצוב ובנייה: בניית אתרים Atarim4U.co.il