נושאים

רבי ידידיה רפאל אבולעפיה

הרב החסיד רבי ידידיה רפאל חי אבואלעפיה – היר"א

נולד בשנת תקס"ו בירושלים, ובעודו צעיר לימים היה סופר של הרב החסיד הרב אברהם שלום המכונה הרא"ש (נכד הרש"ש) וממנו שאב רוב חכמתו ובפרט בתורת הנסתר. הרב היר"א היה אהוב ונערץ על הכל, ורבים השכימו לפתחו לקבל ברכה עצה ותושיה. יחד עם זאת היה קנאי גדול בכל ענין של הקמת הדת על תלה, והיה נלחם בכל כחו נגד כל כל פרצה בחומות הדת.

בהיותו חרד לשמירת הדת התנגד ליסוד בתי ספר כלליים בירושלים, ובבוא הד"ר לודוויג אוגוסט פרנקל לעיר כדי ליסד בה את בית הספר "למל", היה הרב הספרדי היחיד שהצטרף לרבני האשכנזים וחתם עמהם על החרם הגדול, נגד בית הספר.

לאחר פטירתו של הרב המקובל "רבן של חסידים" חיים אברהם גאגין זלה"ה, בשנת תר"ח, התמנה הוא ל"רבן של חסידי בית אל" בראשות הישיבה. וכל עניני הישיבה נחתכו על פיו. גם היה גזבר לעניני הוצאות והכנסות הישיבה וחלוקת המלגות לחכמי הישיבה. וכך היה כתוב בשער פנקסו

בשנת תקפ"ד התחברו הפלאחים תושבי ירושלים למרוד באדוניהם סולימאן פשא מדמשק אשר הכביד עולו עליהם, ולכדו את מגדל דוד והתבצרו שם. ושר המבצר שב לדמשק. אחרי שנתים בשנת תקפ"ו בהודע הדבר למלך צוה על על עבדאללה פאשא מעכו להלחם עמהם ולכבשם. ואז בא להלחם על ירושלים ויעמוד במעלה הר הזיתים והשליך פגזי תותחים רבים על העיר פנימה, והיה סכנה גדולה בעיר. וכראות זאת הרב הרב אברהם שלום הנ"ל צוה לתלמידו היר"א שיכתוב קמיע עם הכוונות הראויות להגנת תושבי העיר, וגם צוה שלא יצא אף אדם ממקומו עד יעבור זעם. והיה נס גדול כי למרות נפילת פגזים רבים לא נפגע אף אדם, וגם היה זה בזמן חג סוכות ויהי הדבר לפלא. ויהי לעת ערב נדמו קולות התותחים, ויצא הרב היר"א לראות מה נעשה בעיר, ויהי כאשר אך יצא יצא מפתח סוכתו נפל לידו א' הפגזים ונכנס רסיס לרגלו והיה צולע על ירכו, וכמה שניסו הרופאים לרפאתו לא הצליחו להוציא את הרסיס מרגלו, וזה גרם לו כל חייו מכאובים ויסורים, ולבסוף הביא  למותו ב- ט"ו סיון תרכ"ט. ונטמן בבית החיים בהר הזיתים.

מחיבוריו הידועים נמנים הספרים "דרך ושלום", ו"קנין פירות" על כוונות הרש"ש, וכן הגהות חשובות מכתב ידו הודפסו בסידור הרש"ש המכונה "הסידור הנדפס", שכן עד אז היו הסידורים רק כתבי יד. בהערות חשובות אלה שמו חתום בר"ת היר"א. וכך נחקק שמו בין חכמי המקובלים. כך נמצא בהסכמתו להוצאת הספר עץ חיים: "כה דברי המשרת והמכהן לשם ה' בק"ק בית אל יכב"ץ בשם כל ישראל וחותם לאהבת האמת, וחותם בשליש אמצעי לחדש חשון, בשער"י גאול"ה לפ"ק פעה"ק ירושלים ת"ו. וכפי פרושות לראות בנחמת ציון ובהקמת סוכת דוד הנופלת עיני צופיה. זעירא דמן חבריא, והוא הצעיר חי רפאל ידידיה אבואלעפיא ס"ט.

צילום: ויקפדיה

עיצוב ובנייה: בניית אתרים Atarim4U.co.il