נושאים

הוצאה וביטול עין הרע

הוצאת עין הרע 

הגמרא בבבא מציעא דף קז - ב: "והסיר ה' ממך כל חולי, אמר רב זו עין הרע רב לטעמו כיון שהלך לבית העלמין ועשה מה שעשה ואז אמר: תשעין ותשעה מבני אדם מתים מעין רעה, ואחד מת בדרך ארץ." מבואר כי הרבה מן החולאים באים על האדם מעין הרע, ולכן בהיות לאדם כל מיני חולאים וחסימות  מומלץ שיעשה "הוצאת עין הרע".

כיצד עושים?

הוצאת עין הרע בעופרת ולחש.

הוצאת עין הרע בעופרת ולחש הינה מסורת מהקבלה שמקובלת הרבה דורות.  ובפעולה של יציקת עופרת ולחש, מבטלים את העין הרע. אמנם צריך לדעת שלא כל הבעיות הם בדוקא מעין הרע. אבל כאשר הבעיה של האדם היא מ"עין הרע" אז רואים ישועות. מתוך נסיון רב בתחום. מאותם אלו שנעשה להם תיקון הוצאת עין הרע ורבים חוזרים אלינו ומספרים איזה ישועה גדולה שהם ראו הן בעניני בריאות הגוף, הממון, והנפש, כגון חרדות, דיכאונות וכו',  וכן בזוגיות ופוריות. כמו כן חולי קורונה שהיו במצב קשה נושעו.

אם זה לא עזר יש להתיעץ עם מו"ר הרב שליט"א לגבי אפשרויות תיקון אחרות.

 

עיצוב ובנייה: בניית אתרים Atarim4U.co.il